رکورد قبلیرکورد بعدی

" اساطیر یونان و روم یا افسانه خدایان "


شماره مدرک : ۹۶۶
شماره شناسایی : 946
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : ف‍اطم‍ي‌، س‍ع‍ي‍د، ۱۳۰۹- ، مولف
عنوان و نام پديدآور : اساطیر یونان و روم یا افسانه خدایان[کتاب]/ تالیف سعید فاطمی
وضعيت نشر : تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۷
مشخصات ظاهري : ‮جلد‬: جدول ۲۴ س م
فروست : انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۲۱۰ - گنجینه تاریخ وتمدن ؛ ۲۸
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: جلداول : زئوس وخانواده المپ
کتابنامه : کتابنامه : ص : [۴۸۳] - ۴۸۹۰ مجلداول ، پاورقی .
موضوع : اساطیر یونانی
: اساطیر رومی
رده بندی کنگره : ‭BL782 ‬‭.F3‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۹۹۴۳‭BL782 ‬ ‭.F3‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۹۹۴۴‭BL782 ‬ ‭.F3‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۹۹۴۵‭BL782 ‬ ‭.F3‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۹۹۴۶‭BL782 ‬ ‭.F3‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۹۹۴۷‭BL782 ‬ ‭.F3‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۲۸۹۷‭BL782 ‬ ‭.F3‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۰۹۸۲‭BL782 ‬ ‭.F3‬۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟