رکورد قبلیرکورد بعدی

" اوستا "


شماره مدرک : ۹۳۰
شماره شناسایی : 911
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
عنوان و نام پديدآور : اوستا: کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی[کتاب]/ گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه
وضعيت نشر : تهران: مرواريد، ۱۳۷۰
مشخصات ظاهري : ‮۲جلد‬:( ۱۱۹۵ص. ) یک تصویر، جدول ؛ ۲۴/۵ ص م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
کتابنامه : واژه نامه :ص.(۸۹۳) - ۱۰۹۲
: کتابنامه :ص .[۱۱۲۱] - ۱۱۳۹ . پاورقی .
شناسه افزوده : دوستخواه ، جلیل، ۱۳۱۲ - ، مترجم
رده بندی کنگره : ‭BL1515.2 ‬‭.P4D8‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
فهرست نویسی کتابخانه مرکزی۳۳۱۴۸‭BL1515.2 ‬ ‭.P4D8‬۱موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۳۱۴۹‭BL1515.2 ‬ ‭.P4D8‬۱موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۳۱۵۰‭BL1515.2 ‬ ‭.P4D8‬۲موجود‭‬
ایران شناسی کتابخانه مرکزی۳۳۱۵۱‭BL1515.2 ‬ ‭.P4D8‬۲موجود‭‬
فهرست نویسی کتابخانه مرکزی۳۳۲۵۹‭BL1515.2 ‬ ‭.P4D8‬۲موجود‭‬
ایران شناسی کتابخانه مرکزی۳۳۲۶۰‭BL1515.2 ‬ ‭.P4D8‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۱۷۶۲‭BL1515.2 ‬ ‭.P4D8‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۸۲۲۴‭BL1515.2 ‬ ‭.P4D8‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۸۲۲۵‭BL1515.2 ‬ ‭.P4D8‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۶۱۱۳۲‭BL1515.2 ‬ ‭.P4D8‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۶۱۱۳۳‭BL1515.2 ‬ ‭.P4D8‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۱۷۶۳‭BL1515.2 ‬ ‭.P4D8‬۲موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟