رکورد قبلیرکورد بعدی

" مجموعه اوستا، گاثاها، سرودهای زرتشت "


شماره مدرک : ۹۲۳
شماره شناسایی : 904
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
عنوان و نام پديدآور : مجموعه اوستا، گاثاها، سرودهای زرتشت[کتاب]/ گزارش پورداود
وضعیت ويراست : [چاپ ۳]
وضعيت نشر : [تهران]: دانشگاه تهران، [۱۳۵۴]
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۱۹‬ ص.‬ ۲۴ س م
فروست : انتشارات دانشگاه تهران ، ش ۱۴۸۰ - گنجینه آثار استادپورداود، ش ۲
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: پاورقي
عنوان روي جلد : گاثاها
شناسه افزوده : پورداود، ابراهیم، ۱۲۶۴- ۱۳۴۷ ، مترجم
رده بندی کنگره : ‭BL1516 ‬‭.G3P6 1354‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۶۱۴۲۸‭BL1516 ‬ ‭.G3P6 1354‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۲۶۲۴۶‭BL1516 ‬ ‭.G3P6 1354‬موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟