رکورد قبلیرکورد بعدی

" گاتها، سرودهای مینوی ... زرتشت کهنترین بخشی است از نامه آسمانی اوستا "


شماره مدرک : ۹۲۱
شماره شناسایی : 902
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
عنوان و نام پديدآور : گاتها، سرودهای مینوی ... زرتشت کهنترین بخشی است از نامه آسمانی اوستا[کتاب]/ گزارش [ابراهیم ] پورداود
وضعيت نشر : بمبئي: [انجمن زردشتيان ايراني]، [تاریخ مقدمه ۱۳۲۹]
مشخصات ظاهري : ‮جلد.‬ ۲۴ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
کتابنامه : کتابنامه : پاورقی .
شناسه افزوده : پورداود، ابراهیم، ۱۲۶۴-۱۳۴۷ ، مترجم
رده بندی کنگره : ‭BL1516 ‬‭.G3P6 1329‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تالار علوم و فنون- جمالزاده کتابخانه مرکزی۲۷۷۲۹‭BL1516 ‬ ‭.G3P6 1329‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۱۰۷۱۲‭BL1516 ‬ ‭.G3P6 1329‬موجود‭‬
ایران شناسی کتابخانه مرکزی۱۱۰۷۱۳‭BL1516 ‬ ‭.G3P6 1329‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۱۰۷۱۴‭BL1516 ‬ ‭.G3P6 1329‬موجود‭‬
ایران شناسی کتابخانه مرکزی۱۱۰۷۱۵‭BL1516 ‬ ‭.G3P6 1329‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۱۰۷۱۶‭BL1516 ‬ ‭.G3P6 1329‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۱۰۷۱۷‭BL1516 ‬ ‭.G3P6 1329‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۱۰۷۱۸‭BL1516 ‬ ‭.G3P6 1329‬موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟