رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی . یسنا "


شماره مدرک : ۹۱۵
شماره شناسایی : 896
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : اورنگ ، مراد، ۲۴۶۳ ، مولف
عنوان و نام پديدآور : بررسی . یسنا[کتاب]/ نوشته م . اورنگ
وضعيت نشر : تهران: بين، تاریخ مقدمه ۱۳۳۸ -
مشخصات ظاهري : ‮جلد.‬ ۲۴ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
کتابنامه : کتابنامه
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : جلداول : هات (۱) تاهات (۸) جلددوم : هات .۹
موضوع : اوستا. يسنا- نقدوبررسي
رده بندی کنگره : ‭BL1516 ‬‭.O8‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۲۵۰۰/۱‭BL1516 ‬ ‭.O8‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۲۵۰۱‭BL1516 ‬ ‭.O8‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۲۵۰۲‭BL1516 ‬ ‭.O8‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۳۰۷۹۳‭BL1516 ‬ ‭.O8‬موجود‭‬
تالار نفیس- عادی کتابخانه مرکزی۳۱۵۰۷‭BL1516 ‬ ‭.O8‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۳۰۰۱‭BL1516 ‬ ‭.O8‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۵۶۵۱‭BL1516 ‬ ‭.O8‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۵۶۵۲‭BL1516 ‬ ‭.O8‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۱۰۹۰۵‭BL1516 ‬ ‭.O8‬موجود‭‬
ایران شناسی کتابخانه مرکزی۱۱۶۳۸۴‭BL1516 ‬ ‭.O8‬موجود‭‬
ایران شناسی کتابخانه مرکزی۱۱۶۳۸۵‭BL1516 ‬ ‭.O8‬موجود‭‬
ایران شناسی کتابخانه مرکزی۱۱۶۳۸۶‭BL1516 ‬ ‭.O8‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۱۶۳۸۷‭BL1516 ‬ ‭.O8‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۸۳۳۹‭BL1516 ‬ ‭.O8‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۲۳۹۰۶‭BL1516 ‬ ‭.O8‬۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟