رکورد قبلیرکورد بعدی

" یسنا، جزوی ازنامه مینوی اوستا "


شماره مدرک : ۹۱۳
شماره شناسایی : 894
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
عنوان و نام پديدآور : یسنا، جزوی ازنامه مینوی اوستا[کتاب]/ گزارش پورداود؛ [به کوشش بهرام فره‌وشی]
وضعیت ويراست : چاپ ۳
وضعيت نشر : تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۶
مشخصات ظاهري : ‮۲ج.‬: مصور ۲۴/۵ س م
فروست : انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۵۹۶، ۱۶۲۶
: مجموعه اوستا از گنجینه آثاراستاد پورداود؛ ۴
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: نمايه
کتابنامه : واژه نامه
: کتابنامه
عنوان روي جلد : جزوي ازنامه مينوي اوستا
موضوع : اوستا
: اوستا. يسنا - نقد و تفسير
شناسه افزوده : پورداود، ابراهیم، ۱۲۶۴- ۱۳۴۷
رده بندی کنگره : ‭LGR445 1596‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 6 کتابخانه مرکزی۱۷۷۳۴۷‭LGR445 1596‬۲موجود‭‬
مخزن 6 کتابخانه مرکزی۳۲۵۶۰۸‭LGR445 1596‬۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟