رکورد قبلیرکورد بعدی

" ویسپرد(آفرین پیغمبرزرتشت - آتش - هفت کشور - سوگندنامه ) "


شماره مدرک : ۹۱۰
شماره شناسایی : 891
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
عنوان و نام پديدآور : ویسپرد(آفرین پیغمبرزرتشت - آتش - هفت کشور - سوگندنامه )[کتاب]/ گزارش ابراهیم پور داود ؛بکوشش بهرام فره وشی
وضعیت ويراست : [چاپ ۲]
وضعيت نشر : [تهران]: دانشگاه تهران، [۱۳۵۷]
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۹۳‬ ص.‬ ۲۳/۵ س م
فروست : انتشارات دانشگاه تهران ۱۶۳۶
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
کتابنامه : واژه نامه :ص:[۱۷۵] - ۱۸۱
: کتابنامه :پاورقی
شناسه افزوده : پورداود، ابراهیم، ۱۲۶۴- ۱۳۴۷
رده بندی کنگره : ‭BL1517 ‬‭.P6F3 1357‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۷۰۲۴‭BL1517 ‬ ‭.P6F3 1357‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۷۰۲۶‭BL1517 ‬ ‭.P6F3 1357‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۸۸۳۷‭BL1517 ‬ ‭.P6F3 1357‬موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟