رکورد قبلیرکورد بعدی

" یشت ها "


شماره مدرک : ۸۹۷
شماره شناسایی : 879
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : اوستا، یشت ها. ترجمه و تفسیرفارسی ، مولف
عنوان و نام پديدآور : یشت ها[کتاب]/ گزارش پورداود؛ بکوشش بهرام فره وشی
وضعیت ويراست : [چاپ ۳]
وضعيت نشر : [تهران]: دانشگاه تهران، [۱۳۵۶]
مشخصات ظاهري : ‮۲جلد. مصور، نمونه، یک نقشه خارج ازمتن .؛ ‭۲۴‬ س م‬
فروست : انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۶۳۷
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
کتابنامه : واژه نامه :ص:[۶۰۳]-۶۲۶
: کتابنامه :کتابنامه ص : [بیست وسه ]- سی . پاورقی .
رده بندی کنگره : ‭BL1519 ‬‭.Y32P6 1356‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۶۹۶۴‭BL1519 ‬ ‭.Y32P6 1356‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۶۹۶۶‭BL1519 ‬ ‭.Y32P6 1356‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۷۰۱۲‭BL1519 ‬ ‭.Y32P6 1356‬۲موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟