رکورد قبلیرکورد بعدی

" فرهنگ اساطیریونان ورم "


شماره مدرک : ۸۴۴
شماره شناسایی : 828
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : گریمال ، پی یر، ۱۹۱۲ - ، مولف
: Grimal, Pierre
عنوان و نام پديدآور : فرهنگ اساطیریونان ورم[کتاب]/ [نوشته ] پیرگریمال . ترجمه احمدبهمنش
وضعیت ويراست : [چاپ ۲]
وضعيت نشر : تهران: امير‌کبير، ۲۵۳۶
مشخصات ظاهري : ‮۲جلد. مصور. نسب نامه ها.‬ ۲۴/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
عنوان اصلي به زبان ديگر : De la mythologie grecque et Romaine
موضوع : اساطيرشناسي - فرهنگها- فرانسه بفارسي
شناسه افزوده : ب‍ه‍م‍ن‍ش‌، اح‍م‍د، ۲۴۷۰ ، مترجم
رده بندی کنگره : ‭BL715 R ‬‭.G7B4 2536‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟