رکورد قبلیرکورد بعدی

" رازآفرینش انسان "


شماره مدرک : ۸۳۷
شماره شناسایی : 821
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : موریسن ، آبراهام کرسی، ۱۸۶۴ - ۱۹۵۱ م ، مولف
: Abraham Cressy Morrison
عنوان و نام پديدآور : رازآفرینش انسان[کتاب]/ ترجمه محمدسعیدی .مقدمه وتحشیه ازعلی اکبر صادقی
وضعیت ويراست : [چاپ ۲]
وضعيت نشر : [تهران ]: شركت نسبي حاج محمدحسين اقبال وشركاءواميركبير[باهمكاري فرانكلين]، [باهمکاری فرانکلین ،۱۳۳۵]
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۷۹‬ص.‬ ۲۰/۵س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Man does not stand alone
موضوع : مذهب وعلم - 1900-
: خدا -- اثبات
: مسيحيت - عرب ها
شناسه افزوده : س‍ع‍ي‍دي‌، م‍ح‍م‍د ، مترجم
رده بندی کنگره : ‭M738S2 BL240‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟