رکورد قبلیرکورد بعدی

" رازآفرینش "


شماره مدرک : ۸۳۳
شماره شناسایی : 817
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : موریس ، ابراهام کرسی، ۱۸۶۱- ، مولف
: Abraham Cressy Morrison
عنوان و نام پديدآور : رازآفرینش[کتاب]/ ترجمه محمدسعیدی
وضعيت نشر : [تهران ]: شركت نسبي حاج محمدحسين اقبال وشركاءواميركبير[باهمكاري فرانكلين]، [باهمکاری فرانکلین ،۱۳۳۴]
مشخصات ظاهري : ‮و‬+ ۱۶۶ص .۲۰/۵س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Man does not stand alone
موضوع : دين و علم - 1900 -
: خدا -- اثبات
: مسيحيت - عرب ها
شناسه افزوده : س‍ع‍ي‍دي‌، م‍ح‍م‍د ، مترجم
رده بندی کنگره : ‭M738S2 BL240‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟