رکورد قبلیرکورد بعدی

" دبستان مذاهب "


شماره مدرک : ۷۲۴
شماره شناسایی : 709
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
عنوان و نام پديدآور : دبستان مذاهب[کتاب]/ [نوشته ] کیخسرواسفندیارŒ بایادداشتهای رحیم رضازاده ملک
وضعيت نشر : اصفهان: طوبي نصف جهان، ۱۳۶۲
مشخصات ظاهري : ‮۲ جلد.‬ ۲۴/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
کتابنامه : واژه نامه :ص:[۳۱۳]-۳۲۵
: کتابنامه : ص : [۳۲۷]- ۳۴۹ . پاورقی
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : ج ۱: متن . ج ۲: تعلیقات
موضوع : دين ها - تاريخ و نقد
شناسه افزوده : فانی کشمیری، محسن، - ۱۰۸۱ یا۲ق ، شارح
: رضازاده ملک ، رحیم، ۱۳۱۹ - ، مصحح
: کیخسرواسفندیاربن آذرکیوان
رده بندی کنگره : ‭BL75 ‬‭.D3 1362‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۶۰۶۱‭BL75 ‬ ‭.D3 1362‬۲موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۶۰۶۲‭BL75 ‬ ‭.D3 1362‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۶۶۲۰‭BL75 ‬ ‭.D3 1362‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۶۶۲۱‭BL75 ‬ ‭.D3 1362‬۲موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟