رکورد قبلیرکورد بعدی

" بذل المجهود فی حل ابی داود "


شماره مدرک : ۶۵
شماره شناسایی : 65
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : سهار نفوری ، خلیل احمد، - ۱۳۴۶ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : بذل المجهود فی حل ابی داود[کتاب]/ تالیف خلیل احمد السهار نفوری ؛ مع تعلیق محمد زکریا بن یحیی الکاند هلوی
وضعيت نشر : بيروت: دارالکتب العلميه، [ بی ت. ]
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۰‬ جلد در ‭۱۰‬ مجلد‬ ۲۴/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: پاورقي
: حاوي نص ابن داود. السنن
موضوع : حديث - نقد و بررسي
شناسه افزوده : کاندهلوی ، محمد زکریا بن یحیی ، مصحح
: ابو داود سجستانی ، ابوداود سلیمان بن اشعت، ۲۰۲-۲۷۵ه .ق
رده بندی کنگره : ‭BP135 ‬‭.A138S23‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۵۸‭BP135 ‬ ‭.A138S23‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۵۹‭BP135 ‬ ‭.A138S23‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۶۰‭BP135 ‬ ‭.A138S23‬۷موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۶۱‭BP135 ‬ ‭.A138S23‬۹موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۶۲‭BP135 ‬ ‭.A138S23‬۱۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۶۳‭BP135 ‬ ‭.A138S23‬۱۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۶۴‭BP135 ‬ ‭.A138S23‬۱۵موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۶۵‭BP135 ‬ ‭.A138S23‬۱۷موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۶۶‭BP135 ‬ ‭.A138S23‬۱۹موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟