رکورد قبلیرکورد بعدی

" شجاعت بودن "


شماره مدرک : ۵۴۴
شماره شناسایی : 535
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : تیلیش، پل، ۱۸۸۶- م ، مولف
عنوان و نام پديدآور : شجاعت بودن[کتاب]/ اثرپل تیلیش؛ ترجمه مرادفرهادپور
وضعيت نشر : [تهران ]: شركت انتشارات علمي و فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، ۱۳۶۶
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۳۴‬ص.‬ ۲۱/۵س م
فروست : شرکت انتشارات علمی وفرهنگی ؛ ۱۷۹
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: پاورقي
موضوع : ش‍ج‍اع‍ت‌
: هستی‌شناسی
: نگرانی
: اگزیستانسیالیسم
شناسه افزوده : فرهادپور، مراد، ۱۳۳۷- ، مترجم
رده بندی کنگره : ‭BJ1533 ‬‭.C8T5‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۸۶۰‭BJ1533 ‬ ‭.C8T5‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۷۶۵۰‭BJ1533 ‬ ‭.C8T5‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۸۵۹‭BJ1533 ‬ ‭.C8T5‬موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟