رکورد قبلیرکورد بعدی

" تحفه الاشراف بمعرفه الاطراف "


شماره مدرک : ۲۴
شماره شناسایی : 24
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : مزی ، جمال الدین ابوالحجاج یوسف بن زکی، - ۷۴۲ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : تحفه الاشراف بمعرفه الاطراف[کتاب]/ لجمال الدین اب الحاج یوسف بن الزکی عبدالرحمن بن یوسف المزی ؛ تحقیق عبدالصمد شرف الدین ؛ اشراف زهیرالشاویش
وضعیت ويراست : طبعه ۲
وضعيت نشر : بهيوندي بمباي: الدارالقيمه، ۱۴۰۳ق - ۱۹۸۳م
: بيروت: المکتب الاسلامي، ۱۴۰۳ق - ۱۹۸۳م
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۴‬ جلد‬: نمونه ۲۴/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: معجم مفهرس لمسا تبدالصحابه و الروازه عنهم، و موسوعه علميه لجميع احاديث الكتب السته الصحاح
: النكت الظراف علي الاطراف، تعليقات ابن حجر عسقلاني
عنوان روي جلد : النكت الظراف علي الاطراف
موضوع : صحاح سته - حديث ها
: راويان حديث
: حديث ـ مجموعه
: حديث - تاريخ و نقد
شناسه افزوده : شرف الدین، عبدالصمد ، مصحح
: ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ۷۷۳ - ۸۵۲ق
رده بندی کنگره : ‭BP135 ‬‭.A1M3‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۹۰۲‭BP135 ‬ ‭.A1M3‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۹۰۳‭BP135 ‬ ‭.A1M3‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۹۰۴‭BP135 ‬ ‭.A1M3‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۹۰۵‭BP135 ‬ ‭.A1M3‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۹۰۶‭BP135 ‬ ‭.A1M3‬۵موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۹۰۷‭BP135 ‬ ‭.A1M3‬۶موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۹۰۸‭BP135 ‬ ‭.A1M3‬۷موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۹۰۹‭BP135 ‬ ‭.A1M3‬۸موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۹۱۰‭BP135 ‬ ‭.A1M3‬۹موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۹۱۱‭BP135 ‬ ‭.A1M3‬۱۰موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۹۱۲‭BP135 ‬ ‭.A1M3‬۱۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۹۱۳‭BP135 ‬ ‭.A1M3‬۱۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۹۱۴‭BP135 ‬ ‭.A1M3‬۱۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۶۹۱۵‭BP135 ‬ ‭.A1M3‬۱۴موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟