رکورد قبلیرکورد بعدی

" البرهان فی علوم القرآن "


شماره مدرک : ۲۲۸۲
شماره شناسایی : 2232
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : زرکشی ، بدرالدین محمدبن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ ه . ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : البرهان فی علوم القرآن[کتاب]/ تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم
وضعیت ويراست : الطبعه الاولی
وضعيت نشر : [القاهره]: دار احياء الکتب العربيه، ۱۳۷۶ - ۱۳۷۸ ه . ق /. ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ م
مشخصات ظاهري : ‮۴ جلد‬: نمونه .؛ ۲۵/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
کتابنامه : کتابنامه
موضوع : قرآن ـ درباره
شناسه افزوده : اب‍راه‍ي‍م‌، م‍ح‍م‍داب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ، مصحح
رده بندی کنگره : ‭BP133 ‬‭.Z3‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۸۹۲‭BP133 ‬ ‭.Z3‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۸۹۹‭BP133 ‬ ‭.Z3‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۹۰۰‭BP133 ‬ ‭.Z3‬۴موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۹۰۱‭BP133 ‬ ‭.Z3‬۳موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه حکمت کتابخانه مرکزی۸۵۲۲۹‭BP133 ‬ ‭.Z3‬۱موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه حکمت کتابخانه مرکزی۸۵۲۳۰‭BP133 ‬ ‭.Z3‬۲موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه حکمت کتابخانه مرکزی۸۵۲۳۲‭BP133 ‬ ‭.Z3‬۳موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه حکمت کتابخانه مرکزی۸۵۳۳۱‭BP133 ‬ ‭.Z3‬موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟