رکورد قبلیرکورد بعدی

" برنامه ایمان آورده ها ازسلسله درسهای به گفتارقرآن بیندیشیم "


شماره مدرک : ۲۲۴۰
شماره شناسایی : 2190
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
عنوان و نام پديدآور : برنامه ایمان آورده ها ازسلسله درسهای به گفتارقرآن بیندیشیم[کتاب]/ [نوشته ]علی غفوری
وضعيت نشر : تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۵۳
مشخصات ظاهري : ‮جلد‬ ۲۰/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: جلد۱: خودسازی . جلد۲: معاشرت . جلد۳: اخلاق اجتماعی . جلد۴: روابط مالی . جلد۵: برنامه های مذهبی . جلد۶: روابط مدنی . جلد۷: مدیریت و رهبری داخلی . جلد۸: روابط باغیر مسلمین .
موضوع : قرآن - آموزش و فراگيري
رده بندی کنگره : ‭BP130.8 ‬‭.G4 1353‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۲۸۵۹۲‭BP130.8 ‬ ‭.G4 1353‬۵موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۲۸۵۹۳‭BP130.8 ‬ ‭.G4 1353‬۵موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۲۸۵۹۴‭BP130.8 ‬ ‭.G4 1353‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۲۸۵۹۵‭BP130.8 ‬ ‭.G4 1353‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۲۸۵۹۶‭BP130.8 ‬ ‭.G4 1353‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۲۸۵۹۸/۱‭BP130.8 ‬ ‭.G4 1353‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۲۸۵۹۹‭BP130.8 ‬ ‭.G4 1353‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۳۲۶۴۷۱‭BP130.8 ‬ ‭.G4 1353‬۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟