رکورد قبلیرکورد بعدی

" طبرسی و مجمع البیان "


شماره مدرک : ۲۲۳۵
شماره شناسایی : 2186
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : کریمان ، حسین، ۱۲۸۶ - ، مولف
عنوان و نام پديدآور : طبرسی و مجمع البیان[کتاب]
وضعيت نشر : طهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۰[۱۳۴۱]
مشخصات ظاهري : ‮۲ جلد، نقشه‬ ۲۴ س م
فروست : انتشارات دانشگاه تهران؛ ۷۶۰، ۷۶۱
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
کتابنامه : کتابنامه
موضوع : قرآن- تفسير
: طبرسي ، ابو علي فضل بن حسن ، - 541ق
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.T33K3‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی2 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۵۹۹‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۶۰۰‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۷۶۵۵‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۷۶۵۶‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۷۶۵۷‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۷۶۵۸‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬۲موجود‭‬
تالار علوم و فنون- جمالزاده کتابخانه مرکزی۲۷۴۹۹‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬۲موجود‭‬
تالار علوم و فنون- جمالزاده کتابخانه مرکزی۲۷۸۶۱‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬۱موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه حکمت کتابخانه مرکزی۸۵۹۸۶‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬۱موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه حکمت کتابخانه مرکزی۸۵۹۹۸‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬۲موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه پورداوود کتابخانه مرکزی۱۱۰۹۳۵‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۱۵۶۲۴‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۱۷۵۶۸‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۷۳۹۹‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬۱موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۷۴۰۰‭BP130.4 ‬ ‭.T33K3‬۲موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟