رکورد قبلیرکورد بعدی

" المیزان فی تفسیر القرآن، کتاب علمی، فنی، فلسفی،... یفسرالقرآن بالقرآن "


شماره مدرک : ۲۲۱۷
شماره شناسایی : 2168
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱-۱۳۶۰ ، مولف
عنوان و نام پديدآور : المیزان فی تفسیر القرآن، کتاب علمی، فنی، فلسفی،... یفسرالقرآن بالقرآن[کتاب]
وضعیت ويراست : الطبعه ۳
وضعيت نشر : [تهران]: [اسماعيليان]، ۱۳۹۳-۹۴ق
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۰‬جلد‬ ۲۴ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: بعضی مجلدات افست از چاپهای قبل و تاریخ انتشار بین سالهای ۱۳۹۰- ۱۳۹۴
موضوع : قرآن- تفسير
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.T3E8‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۶۸‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۶۹‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۷۰‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۷۱‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۴موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۷۲‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۵موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۷۳‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۶موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۷۴‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۷موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۷۵‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۸موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۷۶‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۹موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۷۷‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۱۰موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۵۷۸‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۱۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۷۹‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۱۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۸۰‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۱۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۸۱‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۱۴موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۸۲‭BP130.4 ‬ ‭.T3E8‬۱۵موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟