رکورد قبلیرکورد بعدی

" پرتوی از قرآن "


شماره مدرک : ۲۲۰۱
شماره شناسایی : 2152
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : طال‍ق‍ان‍ي‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۲۹۹- ، مولف
عنوان و نام پديدآور : پرتوی از قرآن[کتاب]
وضعیت ويراست : چاپ ۲ با تجدید نظر
وضعيت نشر : [بي م .]: شرکت سهامي انتشار، [۱۳۴۶]
مشخصات ظاهري : ‮جلد.‬ ۲۴ س م
فروست : انتشارات شرکت سهامی انتشار؛ ۷۰
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
کتابنامه : کتابنامه . پاورقی
موضوع : قرآن - تفسير
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.T143 1346‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی4 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۵۸۳‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۳۶۹۱‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۳۴۰۰۷‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۱موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۱۲۷۶۹‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۱۲۷۷۰‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۱موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۷۲۹۸۸‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۱موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۷۲۹۸۹‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۲۹۹۰‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۲۹۹۱‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۲۹۹۲‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۲۹۹۳‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۲۹۹۴‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۲موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۷۲۹۹۵‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۸۱۵۲۱‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۵موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۸۱۵۲۲‭BP130.4 ‬ ‭.T143 1346‬۶موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟