رکورد قبلیرکورد بعدی

" التبیان فی تفسیر القرآن "


شماره مدرک : ۲۱۹۲
شماره شناسایی : 2143
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : شیخ طوسی، محمد بن حسن، ۳۸۵ - ۴۶۰ ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : التبیان فی تفسیر القرآن[کتاب]/ تالیف ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ قدم له آغا بزرگ الطهرانی [الفهارس وضعها احمد شرقی امین ، احمد حبیب قصیر]
وضعيت نشر : نجف: المطبعه العلميه، ۱۳۷۶ق
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۰‬ جلد.‬ ۲۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: تصحيح جلد اول از روي مجمع البيان
کتابنامه : کتابنامه :پاورقی
موضوع : قرآن - تفسير
شناسه افزوده : قصر العاملی ، احمد حبیب ، مصحح
: شوقی الامین ، احمد ، مصحح
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.Sh423‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۴۱۵۲‭BP130.4 ‬ ‭.Sh423‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۴۱۵۳‭BP130.4 ‬ ‭.Sh423‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۴۱۵۴‭BP130.4 ‬ ‭.Sh423‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۴۱۵۵‭BP130.4 ‬ ‭.Sh423‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۴۱۵۶‭BP130.4 ‬ ‭.Sh423‬۵موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۴۱۵۷‭BP130.4 ‬ ‭.Sh423‬۶موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۴۱۵۸‭BP130.4 ‬ ‭.Sh423‬۷موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۴۱۵۹‭BP130.4 ‬ ‭.Sh423‬۸موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۴۱۶۰‭BP130.4 ‬ ‭.Sh423‬۹موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۴۱۶۱‭BP130.4 ‬ ‭.Sh423‬۱۰موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟