رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر التبیان "


شماره مدرک : ۲۱۹۱
شماره شناسایی : 2142
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : شیخ طوسی، محمد بن حسن، ۳۸۵ - ۴۶۰ ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : تفسیر التبیان[کتاب]/ تحقیق و تصحیح احمد شوقی امین و احمد حبیب قصر العاملی
وضعيت نشر : نجف الاشرف: مکتبه الامين، ۸۳- ۱۳۷۶
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۰‬ جلد.‬ ۲۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : قرآن - تفسير
شناسه افزوده : شوقی الامین ، احمد ، مصحح
: قصر العاملی ، احمد حبیب ، مصحح
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.Sh42‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۲۱۸۷‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۳موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۸۵۲۴‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۴موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۸۵۲۵‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۵موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۸۵۳۱‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۲موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۹۲۹۰‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۷موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۹۲۹۱‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۸موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۹۲۹۲‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۹موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۹۲۹۳‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۱۰موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۲۵۸۹۰‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۲۵۸۹۱‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۲۵۸۹۲‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۲۵۸۹۳‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۲۵۸۹۴‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۵موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۲۵۸۹۵‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۶موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۲۵۸۹۶‭BP130.4 ‬ ‭.Sh42‬۷موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟