رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر اثنی عشری "


شماره مدرک : ۲۱۸۲
شماره شناسایی : 2133
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : شاه عبدالعظیمی ، حسین بن احمد حسینی ، مولف
عنوان و نام پديدآور : تفسیر اثنی عشری[کتاب]/ تالیف حسین بن احمد الحسینی الشاه عبدالعظیمی
وضعيت نشر : [بي م .]: ميقات، ۱۳۶۳- ۱۳۶۴
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۴‬ جلد.‬ ۲۴/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : قرآن - تفسير
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.Sh22‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۴۶۲‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۱۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۶۵۱‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۶۵۲‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۶۵۳‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۶۵۴‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۶۵۵‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۶۵۶‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۶۵۷‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۴موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۶۵۸‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۶۵۹‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۵موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۶۶۰‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۶موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۶۶۱‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۶موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۶۶۲‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۷موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۶۶۳‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۷موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۶۶۴‭BP130.4 ‬ ‭.Sh22‬۹موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟