رکورد قبلیرکورد بعدی

" الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل وهو تفسیر القرآن الکریم "


شماره مدرک : ۲۱۶۲
شماره شناسایی : 2114
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : زمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر، ۴۶۷-۵۳۸ ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل وهو تفسیر القرآن الکریم[کتاب]/ المحمود بن عمرالزمخشری
وضعيت نشر : [بي م ]: نشر ادب الحوزه، [بی ت ]
مشخصات ظاهري : ‮۴ جلد‬ ۲۴/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: پاورقي
: بذيله اربعه كتب الاول : الانتصاف ; لاحمدالاسكندري الثاني : الكافي الشاف في تخريج احاديث الكشاف للحافظ ابن حجرالعسقلاني .- الثالث : حاشيه الشيخ محمد عليان المرزوقي علي شواهد الكشاف ; للشيخ محمدعليان المذكور.
موضوع : قرآن - تفسير
: معتزله - ردود
شناسه افزوده : م‍رزوق‍ی‌، ش‍اه‍رخ‌، ۱۳۵۵-
: محاسبی ، ابوعبدالله حارث بن اسد، ۱۶۵ - ۲۴۳ ق
: ابن منیر اسکندری ، ابوالعباس ناصرالدین احمدبن محمد، ۶۲۰ - ۶۸۳ ق
: ابن حجر العسقلانی،احمد بن علی، ۷۷۳-۸۵۲ق
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.Z35K3‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۱۴۵۹‭BP130.4 ‬ ‭.Z35K3‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۱۴۶۰‭BP130.4 ‬ ‭.Z35K3‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۱۴۶۱‭BP130.4 ‬ ‭.Z35K3‬۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۱۴۶۲‭BP130.4 ‬ ‭.Z35K3‬۴موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۴۳۲۳‭BP130.4 ‬ ‭.Z35K3‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۴۳۲۴‭BP130.4 ‬ ‭.Z35K3‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۴۳۲۵‭BP130.4 ‬ ‭.Z35K3‬۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۴۳۲۶‭BP130.4 ‬ ‭.Z35K3‬۴موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟