رکورد قبلیرکورد بعدی

" الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التاویل "


شماره مدرک : ۲۱۵۹
شماره شناسایی : 2111
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : زمخشری خوارزمی، ابوالقاسم محمود بن عمر، ۴۶۷-۵۳۸ ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التاویل[کتاب]/ تالیف ابی القاسم جارالله محمودبن عمر الزمخشری الخوارزمی [ومعه ] حاشیه السیدالشریف علی بن محمدبن علی وین الدین ابی الحسن الحسینی الجرجانی . -۲ کتاب " الانصاف فیما تصمنه الکشاف من الاعتزال " لناصر الدین احمدبن محمد ابن المنیر الاسکندری ا لمالکی .؛ وقدوضع باعلی الصحائف القرآن الکریم برسم وضبط الدوری عن ابی عمرو البصری . وباخرالکتاب " تنزیل الایات علی الشواهد من الابیات " لمحب الدین افندی
وضعيت نشر : بيروت: دارالمعرفه، [بی ت.]
مشخصات ظاهري : ‮۴جلد‬ ۲۸ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : قرآن - تفسير
: معتزله - ردود
شناسه افزوده : جرجانی ، میرسید شریف علی بن محمد، ۷۶۰ - ۸۱۶ ق
: ابن منیر اسکندری ، ابوالعباس ناصرالدین احمدبن محمد، ۶۲۰ - ۶۸۳ ق
: محب الدین افندی
رده بندی کنگره : ‭BP130 ‬‭.4Z35‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۴۱۰۱‭BP130 ‬ ‭.4Z35‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۴۱۰۲‭BP130 ‬ ‭.4Z35‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۴۱۰۳‭BP130 ‬ ‭.4Z35‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۴۱۰۴‭BP130 ‬ ‭.4Z35‬۴موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟