رکورد قبلیرکورد بعدی

" اطیب البیان فی تفسیر القرآن "


شماره مدرک : ۲۱۳۶
شماره شناسایی : 2090
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : طیب ، عبدالحسین ، مولف
عنوان و نام پديدآور : اطیب البیان فی تفسیر القرآن[کتاب]/ بقلم عبدالحسین طیب
وضعیت ويراست : چاپ ۲
وضعيت نشر : [بي م.]: بنياد فرهنگ اسلامي، [۱۳۹۳ ق .-]
مشخصات ظاهري : ‮جلد.‬ ۲۴/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: افست
کتابنامه : کتابنامه در پاورقی
موضوع : قرآن- تفسير
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.T48 1393Q‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۸۷۷۶‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۵موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۱۷۹۷‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۷۷۷۶‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۶موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۸۷۷۷۷‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۶موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۷۷۷۷/۱‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۹موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۷۷۷۸‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۷موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۷۷۷۹‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۸موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۷۷۸۰‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۹موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۳۶۰۳‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۳۶۰۴‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۳۶۰۵‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۳۶۰۶‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۳۶۰۷‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۳۶۰۸‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۳۶۰۹‭BP130.4 ‬ ‭.T48 1393Q‬۴موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟