رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر القرآن الحکیم المشتهر باسم تفسیر المنار "


شماره مدرک : ۲۱۲۴
شماره شناسایی : 2078
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : رض‍ا، م‍ح‍م‍د رش‍ی‍د، ‏‫۱۸۶۵ - ‏۱۹۳۵م.
عنوان و نام پديدآور : تفسیر القرآن الحکیم المشتهر باسم تفسیر المنار[کتاب]
وضعیت ويراست : چاپ ۳
وضعيت نشر : القاهره: دار المنار، ۱۳۶۷ [ - ۱۳۷۵ه. ق.]
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۲‬ جلد.‬ ۲۴/۵ س م
زبان اثر : ara
يادداشتهاي کلي : عربي
موضوع : قرآن - تفسير
شناسه افزوده : عبده، محمد، ۱۸۴۹-۱۹۰۵ م
: Muhammad Abduh
رده بندی کنگره : ‭BP130 ‬‭.4R4‬R
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۲۵۹۴۴R ‭BP130 ‬ ‭.4R4‬۱موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۲۵۹۴۵R ‭BP130 ‬ ‭.4R4‬۲موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۲۵۹۶۳R ‭BP130 ‬ ‭.4R4‬۳موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۲۵۹۶۴R ‭BP130 ‬ ‭.4R4‬۴موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۲۵۹۶۵R ‭BP130 ‬ ‭.4R4‬۵موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۲۵۹۶۶R ‭BP130 ‬ ‭.4R4‬۶موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۲۵۹۶۷R ‭BP130 ‬ ‭.4R4‬۷موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۲۵۹۶۸R ‭BP130 ‬ ‭.4R4‬۸موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۲۵۹۶۹R ‭BP130 ‬ ‭.4R4‬۹موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۲۵۹۷۰R ‭BP130 ‬ ‭.4R4‬۱۰موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۲۵۹۷۱R ‭BP130 ‬ ‭.4R4‬۱۱موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۳۲۵۹۷۲R ‭BP130 ‬ ‭.4R4‬۱۲موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟