رکورد قبلیرکورد بعدی

" التفسیر الکبیر "


شماره مدرک : ۲۱۱۱
شماره شناسایی : 2066
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : رازی ، ابو عبدالله محمد بن عمر بن حسین، ۵۴۳ - ۶۶۰ ه ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : التفسیر الکبیر[کتاب]
وضعيت نشر : مصر: مطبعه البهيه المصريه، ۱۹۳۴- ? ۱۹۶۲ م
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۲‬جلد در ‭۱۶‬ مجلد.‬ ۲۸ س م
زبان اثر : ara
يادداشتهاي کلي : عربي
موضوع : قرآن - تفسير
رده بندی کنگره : ‭BP130.4‭.R3‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۴۸۱۲‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۳موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۴۸۱۳‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۱موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۴۸۱۴‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۵موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۴۸۱۵‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۷موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۴۸۱۶‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۹و۱۰موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۴۸۱۷‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۱۱موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۴۸۱۸‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۱۳موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۴۸۱۹‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۱۵موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۴۸۲۰‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۱۹موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۴۸۲۱‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۲۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۸۲۲‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۲۳موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۴۸۲۳‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۲۵موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۴۸۲۴‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۲۷موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۴۸۲۵‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۲۹موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۴۸۲۶‭BP130.4 ‬ ‭.R3‬۳۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟