رکورد قبلیرکورد بعدی

" الجامع لاحکام القرآن "


شماره مدرک : ۲۱۰۴
شماره شناسایی : 2059
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : القرطبی ، ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابوبکر بن فرح، متوفی ۶۷۲ه .ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : الجامع لاحکام القرآن[کتاب]
وضعیت ويراست : الطبعه ۳
وضعيت نشر : [بيروت]: [مكتب التجاري]، [بی ت]
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۰‬ جلد در‭۱۰‬ مجلد.‬ ۲۴/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: افست از روی چاپ دارالکتب ، قاهره ۱۳۸۷ه ق / ۱۹۶۷م
موضوع : قرآن - تفسير
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.Q8‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی6 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۰۹۴۹۱‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۴۹۲‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۴۹۳‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۴۹۴‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۴۹۵‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬۵موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۹۴۹۶‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۴۹۶/۱‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬۶موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۴۹۷‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬۷موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۴۹۸‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬۸موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۴۹۹‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬۹موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۵۰۰‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬۱۰موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۱۱۹۶۷‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬۱و۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۱۱۹۶۸‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬۳و۴موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۱۱۹۶۹‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬۵و۶موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۱۱۹۷۰‭BP130.4 ‬ ‭.Q8‬۷و۸موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟