رکورد قبلیرکورد بعدی

" قرآن مجید "


شماره مدرک : ۲۱۰۲
شماره شناسایی : 2057
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : قرآن مجید با ترجمه و تفسیر
عنوان و نام پديدآور : قرآن مجید[کتاب]
وضعیت ويراست : طبع ۲
وضعيت نشر : [كابل ]: دكتاب چاپولومو، ۱۳۴۵
مشخصات ظاهري : ‮۶جلد.‬ ۲۵/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : اصل کتاب به زبان اردو می باشد و تحت نظر هیئتی از ترجمه و تفسیر محمود حسن دیوبندی و فوائد موصح الفرقان نگارش شبیر احمد دیوبندی به فارسی برگردانده شده است
موضوع : قرآن - تفسير
: دی‍وب‍ن‍دی‌
: ديوبندي ، شبير احمد- فوائد موضح الفرقان
رده بندی کنگره : ‭BP130 ‬‭.4Q67‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۱۷۴۴۹‭BP130 ‬ ‭.4Q67‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۱۷۴۵۰‭BP130 ‬ ‭.4Q67‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۶۹۴۵۲‭BP130 ‬ ‭.4Q67‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۶۹۴۵۳‭BP130 ‬ ‭.4Q67‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۶۹۴۵۴‭BP130 ‬ ‭.4Q67‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۶۹۴۵۵‭BP130 ‬ ‭.4Q67‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۶۹۴۵۶‭BP130 ‬ ‭.4Q67‬۵موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۶۹۴۵۷‭BP130 ‬ ‭.4Q67‬۶موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟