رکورد قبلیرکورد بعدی

" فی ظلال القرآن "


شماره مدرک : ۲۰۹۷
شماره شناسایی : 2052
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : قطب، سید، ۱۹۰۳- ۱۹۶۶ م ، مولف
عنوان و نام پديدآور : فی ظلال القرآن[کتاب]
وضعیت ويراست : الطبعه ۲
وضعيت نشر : بيروت: دار احياء التراث العربي، [بی ت]
مشخصات ظاهري : ‮۸ جلد‬ ۲۴ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : قرآن- تفسير
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.Q6‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۶۶‭BP130.4 ‬ ‭.Q6‬۱موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۶۷‭BP130.4 ‬ ‭.Q6‬۲موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۶۸‭BP130.4 ‬ ‭.Q6‬۳موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۶۹‭BP130.4 ‬ ‭.Q6‬۴موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۷۰‭BP130.4 ‬ ‭.Q6‬۵موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۷۱‭BP130.4 ‬ ‭.Q6‬۶موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۷۲‭BP130.4 ‬ ‭.Q6‬۷موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۷۳‭BP130.4 ‬ ‭.Q6‬۸موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟