رکورد قبلیرکورد بعدی

" ... موضع اوهام الجمع و التفریق "


شماره مدرک : ۲۰۵
شماره شناسایی : 205
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : خطیب بغدادی ، ابوبکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی، ۳۹۲-۴۶۳ه .ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : ... موضع اوهام الجمع و التفریق[کتاب]/ [الفه ] ابوبکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی ؛[تصحیح عبدالرحمن بن یحیی المعلمی ]
وضعيت نشر : حيدرآباد الدكن: دايره المعارف العثمانيه، ۱۳۷۸-۱۳۷۹ق /. ۱۹۵۹-۱۹۶۰م
مشخصات ظاهري : ‮۲ جلد‬ ۲۵ س م
فروست : السلسله الجدیده من مطبوعات دائره المعارف العثمانیه ؛ ۲/۱۴و ۱
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: پاورقي
موضوع : راويان حديث
شناسه افزوده : المعلمی الیمانی ، عبدالرحمان بن یحیی ، مصحح
رده بندی کنگره : ‭BP136.33 ‬‭.K5‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۵۷۲۶‭BP136.33 ‬ ‭.K5‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۵۷۲۷‭BP136.33 ‬ ‭.K5‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۳۵۴۵‭BP136.33 ‬ ‭.K5‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۳۵۴۶‭BP136.33 ‬ ‭.K5‬۲موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟