رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر التحریر و التنویر "


شماره مدرک : ۲۰۹۴
شماره شناسایی : 2049
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : ابن عاشور، محمد الطاهر ، مولف
عنوان و نام پديدآور : تفسیر التحریر و التنویر[کتاب]/ تالیف محمد الطاهرابن عاشور
وضعيت نشر : [تونس ]: دارالتونميه للنشر، [بی ت .]
مشخصات ظاهري : ‮جلد‬ ۲۳/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
کتابنامه : کتابنامه : پاورقی
موضوع : قرآن - تفسير
رده بندی کنگره : ‭BP130 ‬‭.4E827‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۱۸‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۹موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۵۸‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۵۹‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۶۰‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۶۱‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۶۲‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۶۳‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۵موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۶۴‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۶موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۶۵‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۷موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۶۶‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۷موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۶۷‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۹موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۶۹‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۸موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۷۰‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۸موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۷۱‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۱۰موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۰۱۷۲‭BP130 ‬ ‭.4E827‬۱۰موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟