رکورد قبلیرکورد بعدی

" البحر المحیط، بهامشه تفسیران ... النهرالماد من البحر لابی حیان والدر اللقیط من البحر المحیط لتاج الدین ابی محمد احمد بن عبدالقادر بن احمد بن مکتوم القیسی "


شماره مدرک : ۲۰۶۴
شماره شناسایی : 2019
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : ابن حیان الاندلسی ، اثیرالدین ابوعبدالله محمدبن یوسف، ۶۵۴ - ۷۵۴ ه . ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : البحر المحیط، بهامشه تفسیران ... النهرالماد من البحر لابی حیان والدر اللقیط من البحر المحیط لتاج الدین ابی محمد احمد بن عبدالقادر بن احمد بن مکتوم القیسی[کتاب]
وضعيت نشر : رياض: مكتبه ومطابع النصر الحديثه، [بی ت ]
مشخصات ظاهري : ‮۸ جلد‬ ۲۸ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : قرآن - تفسير
شناسه افزوده : ابن مکتوم القیسی ، تاج الدین ابی محمد، ۶۸۲ - ۷۴۹ ه . ق
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.E2‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۵۲۸‭BP130.4 ‬ ‭.E2‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۵۲۹‭BP130.4 ‬ ‭.E2‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۵۳۰‭BP130.4 ‬ ‭.E2‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۵۳۱‭BP130.4 ‬ ‭.E2‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۵۳۲‭BP130.4 ‬ ‭.E2‬۵موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۵۳۳‭BP130.4 ‬ ‭.E2‬۶موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۵۳۴‭BP130.4 ‬ ‭.E2‬۷موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۹۵۳۵‭BP130.4 ‬ ‭.E2‬۸موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟