رکورد قبلیرکورد بعدی

" کشف الاسرار وعده الابرار "


شماره مدرک : ۲۰۵۷
شماره شناسایی : 2012
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : میبدی، رشید الدین ابوالفضل احمد بن سعد، سده ۵ و ۶ ق. ، مولف
عنوان و نام پديدآور : کشف الاسرار وعده الابرار= معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری[کتاب]/ تالیف ابوالفضل رشیدالدین المیبدی ؛ به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت
وضعیت ويراست : چاپ ۳
وضعيت نشر : تهران: امير‌کبير، ۱۳۵۷
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۰‬ جلد.،نمونه‬ ۲۴/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : جلد۱: سوره الفاتحه و البقره .-جلد۲: آل عمران و النساء.- جلد ۳: المائده تا آخر الاعراف .-جلد۴: الانفال تا آخرججس هوجد.- جلد۵: یوسف تا آخر الکهف .- جلد۶: مریم تا آخر النور.- جلد۷: الفرقان تا آخر السجده .- جلد ۸: الاحزاب تا آخر فصلت .- جلد۹: الشوری تا آخر الحدید.- جلد ۱۰: المجادله تا آخر الناس
عنوان روي جلد : تفسير خواجه عبدالله انصاري
موضوع : قرآن- تفسير
شناسه افزوده : انصاری هروی، ابو اسماعیل عبدالله، ۳۹۶-۴۸۱ق.
: حکمت، علی اصغر، ۱۲۷۱- ، مصحح
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.M3A6 1357‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۳۹۶۷‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۳۹۶۸‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۲موجود‭‬
ایران شناسی کتابخانه مرکزی۲۳۹۶۹‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۳۹۷۰‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۳۹۷۱‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۵موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۳۹۷۲‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۶موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۳۹۷۳‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۷موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۳۹۷۴‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۸موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۳۹۷۵‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۹موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۳۹۷۶‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۱۰موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۹۴۶۴‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۹۴۶۵‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۹۴۶۶‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۹۴۶۷‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۴موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۹۴۶۸‭BP130.4 ‬ ‭.M3A6 1357‬۵موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟