رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر کابلی "


شماره مدرک : ۲۰۵۵
شماره شناسایی : 2010
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : دی‍وب‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍ود ح‍س‍ن‌
عنوان و نام پديدآور : تفسیر کابلی[کتاب]/ ترجمه وتفسیر (محمود حسن ) دیوبندی . همراه با فوائد "موضح الفرقان "؛ نگارش شبیراحمد دیوبندی ؛ ترجمه اژ اردو به دری تحت نظرهیئتی ازعلمای جید افغانستان
وضعیت ويراست : چاپ ۳
وضعيت نشر : تهران: دفتر فرهنگي حزب اسلامي افغانستان، ۱۳۶۲
مشخصات ظاهري : ‮۶ جلد‬ ۲۴ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : ج۱: از فاتحه الکتاب تا آیه ۱۴۷ سوره النساء ج ۲: تا آیه ۹۳ سوره التوبه ج ۳ : تا آیه ۷۴ سوره الکهف ج ۴: تا آیه ۴۴ سوره العنکبوت ج ۵ : تا آیه سوره الجاثیه ج ۶ : تا آخر سوره الناس
عنوان روي جلد : موضح الفرقان
موضوع : قرآن- تفسير
شناسه افزوده : دیوبندی، شبیراحمد
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.D5‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۷۹۷‭BP130.4 ‬ ‭.D5‬۵موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۷۹۸/۱‭BP130.4 ‬ ‭.D5‬۶موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۸۲۶‭BP130.4 ‬ ‭.D5‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۸۲۷‭BP130.4 ‬ ‭.D5‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۸۲۸‭BP130.4 ‬ ‭.D5‬۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۸۲۹‭BP130.4 ‬ ‭.D5‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۴۰۰‭BP130.4 ‬ ‭.D5‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۴۰۱‭BP130.4 ‬ ‭.D5‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۴۰۲‭BP130.4 ‬ ‭.D5‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۴۰۳‭BP130.4 ‬ ‭.D5‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۴۰۴‭BP130.4 ‬ ‭.D5‬۵موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۷۰۸۲۸‭BP130.4 ‬ ‭.D5‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۳۴۰۵‭BP130.4 ‬ ‭.D5‬۶موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟