رکورد قبلیرکورد بعدی

" ترجمه و قصه های قرآن از روی نسخه موقوفه برتربت شیخ جام "


شماره مدرک : ۲۰۰
شماره شناسایی : 200
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
عنوان و نام پديدآور : ترجمه و قصه های قرآن از روی نسخه موقوفه برتربت شیخ جام[کتاب]/ مبتنی برتفسیر ابوبکرعتیق نیشابوری بسعی واهتمام یحیی مهدوی [و]مهدی بیان
وضعيت نشر : تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۳۸
مشخصات ظاهري : ‮۲جلد.‬ ۲۴ س م
فروست : انتشارات دانشگاه تهران ، ش؛ ۵۳۷ - هدیه یحیی مهدوی ، ش؛ ۷
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : قرآن - داستانها
شناسه افزوده : سورآبادی، ابوبکرعتیق، متوفی ۴۹۴ ه ق
: مهدوی، یحیی، ۱۲۸۷- ، مصحح
: بیانی، مهدی، ۱۲۸۵ - ۱۳۴۶ ، مصحح
رده بندی کنگره : ‭BP137 ‬‭.A8‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۳۷۰‭BP137 ‬ ‭.A8‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۳۷۱‭BP137 ‬ ‭.A8‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۳۷۲‭BP137 ‬ ‭.A8‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۳۷۳‭BP137 ‬ ‭.A8‬۲موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۸۰۵۱۰‭BP137 ‬ ‭.A8‬۱موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۸۰۵۱۱‭BP137 ‬ ‭.A8‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۱۵۲۵۹‭BP137 ‬ ‭.A8‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۱۵۲۶۲‭BP137 ‬ ‭.A8‬۲موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۶۷۱۰‭BP137 ‬ ‭.A8‬موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۷۴۱۸‭BP137 ‬ ‭.A8‬۱موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۷۴۱۹‭BP137 ‬ ‭.A8‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۸۷۷۳۵‭BP137 ‬ ‭.A8‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۸۷۷۳۶‭BP137 ‬ ‭.A8‬۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟