رکورد قبلیرکورد بعدی

" تفسیر نمونه "


شماره مدرک : ۲۰۴۴
شماره شناسایی : 1999
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : مکارم شیرازی ، ناصر ، مولف
عنوان و نام پديدآور : تفسیر نمونه[کتاب]/ تفسیر و بررسی تازه قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها، خواستها، پرسشها مکتبها و مسائل روز. زیر نظر نا صر مکارم شیرازی
وضعیت ويراست : [چاپ ۲]
وضعيت نشر : [ تهران ]: [ دارالكتاب اسلامي ]، [ ۱۳۵۳ ]
مشخصات ظاهري : ‮جلد‬ ۲۴/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : قرآن- تفسير
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.M3 1362‬R
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۵۵۰R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬۱۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۵۵۱R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬۱۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۴۷۵R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬۱۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۴۷۶R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬۱۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۶۳۲R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬۱۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۶۳۵۲R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬۱۴موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۶۳۵۳R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬۱۴موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۶۸۶۴R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬۱۵موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۶۸۶۴/۱R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬۱۵موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۶۸۶۵R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬۱۵موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۷۶۷۲R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬۱۵موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۷۶۷۳R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬۱۵موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۷۶۷۴R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬۱۶موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۷۶۷۵R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬۱۶موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۹۲۹۹R ‭BP130.4 ‬ ‭.M3 1362‬موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟