رکورد قبلیرکورد بعدی

" مواهب علیه، یا، تفسیر حسینی(بفارسی) "


شماره مدرک : ۲۰۳۴
شماره شناسایی : 1989
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : کاشفی ، کمال الدین حسین بن علی بیهقی، - ۹۱۰ ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : مواهب علیه، یا، تفسیر حسینی(بفارسی)[کتاب]/ به تصحیح و مقدمه و حاشیه نگاری محمد رضا جلالی نائینی
وضعيت نشر : [طهران ]: اقبال، ۱۳۱۷
مشخصات ظاهري : ‮جلد.‬ ۲۱س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : قرآن- تفسير
شناسه افزوده : جلالی نائینی، محمد رضا، ۱۲۹۳ - ، مصحح
رده بندی کنگره : ‭BP130.4 ‬‭.K38 1317‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی1 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۲۰۷۱‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۲۰۷۲‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬موجود‭‬
تالار نفیس- عادی کتابخانه مرکزی۱۲۰۷۳‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬۳موجود‭‬
تالار نفیس- عادی کتابخانه مرکزی۱۲۰۷۴/۱‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬۴موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه حکمت کتابخانه مرکزی۸۵۴۸۵‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬۱موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه حکمت کتابخانه مرکزی۸۵۴۸۶‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬۲موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه حکمت کتابخانه مرکزی۸۵۴۸۷‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬۳موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه حکمت کتابخانه مرکزی۸۵۴۸۸‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬۴موجود‭‬
تالار نفیس- عادی کتابخانه مرکزی۱۰۱۸۲۳‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬۱موجود‭‬
تالار نفیس- عادی کتابخانه مرکزی۱۰۱۸۲۴‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۱۸۲۵‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۱۸۲۶‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬موجود‭‬
تالار نفیس- عادی کتابخانه مرکزی۱۲۸۵۵۹‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬۱موجود‭‬
تالار نفیس- عادی کتابخانه مرکزی۱۲۸۵۶۲‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬۴موجود‭‬
تالار نفیس- عادی کتابخانه مرکزی۱۲۸۵۶۳‭BP130.4 ‬ ‭.K38 1317‬۲موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟