رکورد قبلیرکورد بعدی

" روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم والسبع المثانی "


شماره مدرک : ۲۰۱۰
شماره شناسایی : 1966
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : الالوسی البغدادی ، شهاب الدین محمود، متوفی ۱۲۷۰ ه . ق . ، مولف
عنوان و نام پديدآور : روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم والسبع المثانی[کتاب]
وضعيت نشر : [القاهره]: اداره الطباعه المنيريه، [بی ت.]
مشخصات ظاهري : ‮جلد.‬ ۲۸ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : قرآن ـ تفسير
رده بندی کنگره : ‭BP130.4‬‭.A4‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی5 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۸۸‭BP130.4‬ ‭.A4‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۸۹‭BP130 ‬ ‭.4 A4‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۹۰‭BP130 ‬ ‭.4 A4‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۹۱‭BP130 ‬ ‭.4 A4‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۹۲‭BP130 ‬ ‭.4 A4‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۹۳‭BP130 ‬ ‭.4 A4‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۹۵‭BP130 ‬ ‭.4 A4‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۹۶‭BP130 ‬ ‭.4 A4‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۹۸‭BP130 ‬ ‭.4 A4‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۹۹‭BP130 ‬ ‭.4 A4‬موجود‭‬
مجموعه آیت الله گیلانی کتابخانه مرکزی۲۰۹۲۳۸‭BP130.4‬ ‭.A4‬۱-۳امانت داده نمی شود‭‬
مجموعه آیت الله گیلانی کتابخانه مرکزی۲۰۹۲۳۹‭BP130.4‬ ‭.A4‬۴-۶امانت داده نمی شود‭‬
مجموعه آیت الله گیلانی کتابخانه مرکزی۲۰۹۲۴۰‭BP130.4‬ ‭.A4‬۷-۹امانت داده نمی شود‭‬
مجموعه آیت الله گیلانی کتابخانه مرکزی۲۰۹۲۴۱‭BP130.4‬ ‭.A4‬۱۰-۱۲امانت داده نمی شود‭‬
مجموعه آیت الله گیلانی کتابخانه مرکزی۲۰۹۲۴۲‭BP130.4‬ ‭.A4‬۱۳-۱۵امانت داده نمی شود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟