رکورد قبلیرکورد بعدی

" قرآن مجید، با ترجمه و تفسیر از ترجمه دو تفسیر محمود حسن دیوبندی و فوائد موضح الفرقان "


شماره مدرک : ۱۸۳۴
شماره شناسایی : 1793
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
عنوان و نام پديدآور : قرآن مجید، با ترجمه و تفسیر از ترجمه دو تفسیر محمود حسن دیوبندی و فوائد موضح الفرقان[کتاب]/ نگارش شبیرا احمد دیوبندی
وضعيت نشر : كابل: مطبعه عمومي، مطبعه عمومی۱۳۲۳ - ۱۳۲۷
مشخصات ظاهري : ‮۳ جلد.‬ ۲۶/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
شناسه افزوده : دي‍وب‍ن‍دي‌، م‍ح‍م‍ود ح‍س‍ن‌
: دیوبندی ، شبیراحمد
رده بندی کنگره : ‭BP104.61 ‬‭.D5‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
تالار نفیس- عادی کتابخانه مرکزی۹۵۱۹‭BP104.61 ‬ ‭.D5‬۱موجود‭‬
تالار نفیس- عادی کتابخانه مرکزی۹۵۲۰‭BP104.61 ‬ ‭.D5‬۲موجود‭‬
تالار نفیس- عادی کتابخانه مرکزی۹۵۲۱‭BP104.61 ‬ ‭.D5‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۱۷۴۴۸‭BP104.61 ‬ ‭.D5‬۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟