رکورد قبلیرکورد بعدی

" تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه "


شماره مدرک : ۱۷۷
شماره شناسایی : 177
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : ابن حجرعسقلانی ، شهاب الدین ابوالفضل احمدبن علی بن محمد کتکانی، ۷۷۳ - ۸۵۲ ه. ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه[کتاب]/ تحقیق علی محمد بجاوی ؛ مراجعه محمد علی النجار
وضعيت نشر : [ القاهره ]: الدارالمصريه للتاليف والترجمه، [ -۱۹۶۴ ]
مشخصات ظاهري : ‮۴ جلد.‬ ۲۸ س م
فروست : تراثنا
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : حدیث
: اسلام- رجال
: ذهبي ، شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد عثمان ، 673-748ه .ق .- المشتبه
رده بندی کنگره : ‭BP136 ‬‭.E24‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۲۴۰۸۹‭BP136 ‬ ‭.E24‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۲۴۰۹۰‭BP136 ‬ ‭.E24‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۲۴۰۹۱‭BP136 ‬ ‭.E24‬۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۲۴۰۹۲‭BP136 ‬ ‭.E24‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۶۹۷۰۷‭BP136 ‬ ‭.E24‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۶۹۷۰۹‭BP136 ‬ ‭.E24‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۶۹۷۱۰‭BP136 ‬ ‭.E24‬۴موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۳۷۰۷‭BP136 ‬ ‭.E24‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۳۷۰۸‭BP136 ‬ ‭.E24‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۳۷۰۹‭BP136 ‬ ‭.E24‬۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۳۷۱۰‭BP136 ‬ ‭.E24‬۴موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟