رکورد قبلیرکورد بعدی

" گذری براندیشه های آیت ا... منتظری "


شماره مدرک : ۱۷۶۷
شماره شناسایی : 1732
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : ای‍زدی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
عنوان و نام پديدآور : گذری براندیشه های آیت ا... منتظری[کتاب]/ بکوشش ایزدی
وضعيت نشر : [بي م .]: نور، ۱۳۶۱ -
مشخصات ظاهري : ‮جلد.‬ ۲۲ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : جلد ۱: پیام ها. جلد ۲ : مصاحبه ها
موضوع : منتظري ، حسينعلي ، 1301 -
: شيعه - سخنراني ها،خطابه ها، مقاله ها
رده بندی کنگره : ‭BP80 ‬‭.M65I9G6 1361‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۶۵۰‭BP80 ‬ ‭.M65I9G6 1361‬۲موجود‭‬
مخزن ویژه کتابخانه مرکزی۲۶۵۱‭BP80 ‬ ‭.M65I9G6 1361‬۲موجود‭‬
مخزن ویژه کتابخانه مرکزی۲۶۵۲‭BP80 ‬ ‭.M65I9G6 1361‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۶۵۳‭BP80 ‬ ‭.M65I9G6 1361‬۱موجود‭‬
مخزن ویژه کتابخانه مرکزی۴۶۵۸‭BP80 ‬ ‭.M65I9G6 1361‬۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۶۵۹‭BP80 ‬ ‭.M65I9G6 1361‬۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۶۶۰‭BP80 ‬ ‭.M65I9G6 1361‬۵موجود‭‬
مخزن ویژه کتابخانه مرکزی۴۶۶۱/۱‭BP80 ‬ ‭.M65I9G6 1361‬۵موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۴۶۶۲‭BP80 ‬ ‭.M65I9G6 1361‬۶موجود‭‬
مخزن ویژه کتابخانه مرکزی۴۶۶۳‭BP80 ‬ ‭.M65I9G6 1361‬۶موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟