رکورد قبلیرکورد بعدی

" سرگذشتهای ویژه از زندگی حضرت امام خمینی ... "


شماره مدرک : ۱۶۸۵
شماره شناسایی : 1652
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : وجدانی ، مصطفی ، گردآورنده
عنوان و نام پديدآور : سرگذشتهای ویژه از زندگی حضرت امام خمینی ...[کتاب]/ گردآوری وتنظیم مصطفی وجدانی
وضعیت ويراست : چاپ ۲
وضعيت نشر : [بي م.]: پيام آزادي، ۱۳۶۸
مشخصات ظاهري : ‮۶جلد دریک مجلد.‬: مصور ۲۳ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : خميني ، روح الله موسوي، 1281 - 1368
رده بندی کنگره : ‭BP80 ‬‭.X6Y4 1368‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۰۸۷۳‭BP80 ‬ ‭.X6Y4 1368‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۷۷۲‭BP80 ‬ ‭.X6Y4 1368‬۱موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۷۷۳‭BP80 ‬ ‭.X6Y4 1368‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۷۷۴‭BP80 ‬ ‭.X6Y4 1368‬۳موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۷۷۵‭BP80 ‬ ‭.X6Y4 1368‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۷۷۶‭BP80 ‬ ‭.X6Y4 1368‬۵موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۴۴۷۷۷‭BP80 ‬ ‭.X6Y4 1368‬۶موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۵۲۹۳۹‭BP80 ‬ ‭.X6Y4 1368‬۴موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۵۲۹۴۰‭BP80 ‬ ‭.X6Y4 1368‬۵موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۶۰۹۸۲‭BP80 ‬ ‭.X6Y4 1368‬۶موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟