رکورد قبلیرکورد بعدی

" معجم رجال الحدیث وتفضیل طبقات الرواه "


شماره مدرک : ۱۵۴
شماره شناسایی : 154
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : خوئی ، ابوالقاسم موسوی، ۱۳۱۷ - ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : معجم رجال الحدیث وتفضیل طبقات الرواه : لابوالقاسم الموسوی الخوئی[کتاب]/ لابوالقاسم الموسوی الخوئی
وضعیت ويراست : الطبعه ۴
وضعيت نشر : قم: مركزنشر آثار الشيعه، ۱۴۱۰ ق
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۰‬ جلد.‬ ۲۴/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : راويان حديث
رده بندی کنگره : ‭BP136.48 ‬‭.X6 1410‬R
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۶۰۶۹R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6 1410‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۶۰۷۰R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6 1410‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۶۰۷۱R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6 1410‬۳موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۶۰۷۲R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6 1410‬۴موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۶۰۷۳R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6 1410‬۵موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۶۰۷۴R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6 1410‬۶موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۶۰۷۵R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6 1410‬۷موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۶۰۷۶R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6 1410‬۸موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۶۰۷۷R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6 1410‬۹موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۶۰۷۸R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6 1410‬۱۰موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟