رکورد قبلیرکورد بعدی

" معجم رجال الحدیث ، وتفصیل طبقات الرواه "


شماره مدرک : ۱۵۳
شماره شناسایی : 153
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : خوئی غروی، ابوالقاسم ، مولف
عنوان و نام پديدآور : معجم رجال الحدیث ، وتفصیل طبقات الرواه[کتاب]/ [تالیف ]ابوالقاسم الموسوی الخوئی
وضعيت نشر : قم: بين، ۱۴۰۳ ق /. ۱۹۸۳ م
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۳‬جلد.‬ ۲۴ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : راويان حديث
رده بندی کنگره : ‭BP136.48 ‬‭.X6‬R
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی8 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۰۴۸R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۰۴۹R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۰۵۰R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۸۰۵۱R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬۴موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۸۰۵۲R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬۵موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۸۰۵۳R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬۶موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۰۵۴R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۰۵۵R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۰۵۶R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۰۵۷R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۰۵۸R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۰۵۹R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۰۶۰R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۰۶۱R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۸۰۶۲R ‭BP136.48 ‬ ‭.X6‬موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟