رکورد قبلیرکورد بعدی

" محمد ص خاتم پیامبران "


شماره مدرک : ۱۴۶۱
شماره شناسایی : 1431
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : حسينيه ارشاد، تهران، مولف
عنوان و نام پديدآور : محمد ص خاتم پیامبران[کتاب]
وضعيت نشر : [تهران]: حسينيه ارشاد [ باهمكاري شركت سهامي انتشار]، [۱۳۴۷-۱۳۴۸]
مشخصات ظاهري : ‮۲ جلد.‬ ۲۵ س م
فروست : انتشارات حسینیه ارشاد؛ ۱ ، ۲
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : محمد بن عبدالله، پيامبر، 53 ق. ه.- 11 ق
رده بندی کنگره : ‭BP75.26 ‬‭.H6‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۱۸۸۱/۱‭BP75.26 ‬ ‭.H6‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۴۳۳۶‭BP75.26 ‬ ‭.H6‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۲۵۰۱۵‭BP75.26 ‬ ‭.H6‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۳۸۰۳۹‭BP75.26 ‬ ‭.H6‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۶۹۳۴۷‭BP75.26 ‬ ‭.H6‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۲۰۷‭BP75.26 ‬ ‭.H6‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۲۰۸‭BP75.26 ‬ ‭.H6‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۵۲۰۹‭BP75.26 ‬ ‭.H6‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۱۸۸۲‭BP75.26 ‬ ‭.H6‬۲موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۷۵۲۰۶‭BP75.26 ‬ ‭.H6‬۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟