رکورد قبلیرکورد بعدی

" مجمع الرجال ، الحاوی لذکرالمترجمعین فی الاصول الخمسه الرجالیه (بنصوصها علی ترتیب الحروف ))۱(النجاشیی )۲( الکشی )۳( رجال شیخ الطائفه )۴( فهرسته )۵( رجال ابن الغضائری "


شماره مدرک : ۱۲۸
شماره شناسایی : 128
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : قهبایی ، عنایت الله بن علی ، مولف
عنوان و نام پديدآور : مجمع الرجال ، الحاوی لذکرالمترجمعین فی الاصول الخمسه الرجالیه (بنصوصها علی ترتیب الحروف ))۱(النجاشیی )۲( الکشی )۳( رجال شیخ الطائفه )۴( فهرسته )۵( رجال ابن الغضائری[کتاب]/ تالیف زکی الدین عنایه الله علی القهبائی . صححه وعلق علیه ضیاء الدین الاصفهانی
وضعيت نشر : قم: موسسه اسماعيليان، [۱۳۸۸ ق /. ۱۳۴۷]
مشخصات ظاهري : ‮۷جلد در ۳ مجلد.‬ ۲۳/۵ س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
موضوع : راويان حديث
شناسه افزوده : اصفهانی ، ضیاءالدین ، مصحح
رده بندی کنگره : ‭BP136.48 ‬‭.Q3‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۴۶۶‭BP136.48 ‬ ‭.Q3‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۱۰۴۶۷‭BP136.48 ‬ ‭.Q3‬موجود‭‬
ایران شناسی کتابخانه مرکزی۱۰۴۶۸‭BP136.48 ‬ ‭.Q3‬موجود‭‬
مخزن 3 کتابخانه مرکزی۲۳۸۸۵۴‭BP136.48 ‬ ‭.Q3‬۴موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟