رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهذیب الاسماء و اللغات "


شماره مدرک : ۱۳۰۴
شماره شناسایی : 1275
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : نووی ، یحیی بن شرف الدین، ۶۷۶ ق . ، مولف
عنوان و نام پديدآور : تهذیب الاسماء و اللغات[کتاب]
وضعيت نشر : تهران: اسدي، [بی ت]
مشخصات ظاهري : ‮جلد.‬ ۲۴/۵س م
فروست : منشورات مکتبه الاسدی ؛ ۱۱
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: افست از چاپ مصر.
موضوع : اسلام- رجال
: اسلام - فرهنگنامه ها
رده بندی کنگره : ‭BP70 ‬‭.N8‬R
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۶۶۲۵R ‭BP70 ‬ ‭.N8‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۶۶۲۶R ‭BP70 ‬ ‭.N8‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۶۶۲۷R ‭BP70 ‬ ‭.N8‬۱موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۰۹۴۷R ‭BP70 ‬ ‭.N8‬۱موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۰۰۹۴۸R ‭BP70 ‬ ‭.N8‬۱موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۰۰۹۴۹R ‭BP70 ‬ ‭.N8‬موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۱۷۶۹۹R ‭BP70 ‬ ‭.N8‬۲موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۱۷۷۰۰R ‭BP70 ‬ ‭.N8‬۱موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۵۷۱۶R ‭BP70 ‬ ‭.N8‬۱موجود‭‬
تالار نفیس- مجموعه مهدوی کتابخانه مرکزی۱۳۵۷۱۸R ‭BP70 ‬ ‭.N8‬۲موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۷۳۵۰۵R ‭BP70 ‬ ‭.N8‬موجود‭‬
تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی۱۷۳۵۰۶R ‭BP70 ‬ ‭.N8‬۲موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟