رکورد قبلیرکورد بعدی

" الطبقات الکبیر، تصنیف محمدبن سعد کاتب الواقدی ، وهو مشتمل ایضا" علی السیره الشریعه النبویه، عنی بتصحیحه و طبعه ادوارد سخو... مع مساعده عدد من ... المستشرقین "


شماره مدرک : ۱۲۷۹
شماره شناسایی : 1251
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی
سرشناسه : ابن سعد الواقدی ، محمد، متوفی ۲۴۰ ه.ق ، مولف
عنوان و نام پديدآور : الطبقات الکبیر، تصنیف محمدبن سعد کاتب الواقدی ، وهو مشتمل ایضا" علی السیره الشریعه النبویه، عنی بتصحیحه و طبعه ادوارد سخو... مع مساعده عدد من ... المستشرقین[کتاب]
وضعيت نشر : طهران: موسسه النصر، [بی ت.]
مشخصات ظاهري : ‮۹جلد‬ ۲۴/۵س م
زبان اثر : per
يادداشتهاي کلي : فارسي
: افست ازروی چاپ لیدن ۱۳۲۲ه ق / ۱۹۱۷م .
: مقدمه آلماني
: فهارس جلد نهم
: نام مصحح :Edvard Sachav
موضوع : اسلام - زندگينامه
: محمد بن عبدالله ( پيامبر اسلام ) تاريخ
شناسه افزوده : سخو، ادوارد ، مصحح
رده بندی کنگره : ‭BP70 ‬‭.E2S2‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۹۱۳‭BP70 ‬ ‭.E2S2‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۱۱‭BP70 ‬ ‭.E2S2‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۱۲‭BP70 ‬ ‭.E2S2‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۱۴‭BP70 ‬ ‭.E2S2‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۱۵‭BP70 ‬ ‭.E2S2‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۱۶‭BP70 ‬ ‭.E2S2‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۱۷‭BP70 ‬ ‭.E2S2‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۱۸‭BP70 ‬ ‭.E2S2‬موجود‭‬
از مجموعه خارج شده کتابخانه مرکزی۱۰۱۹۱۹‭BP70 ‬ ‭.E2S2‬موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟